JAK RADZIĆ SOBIE Z ATAKAMI PANIKI?

Ataki paniki często występują w stresie i w nerwicach. Skąd się biorą? Jak sobie z nimi radzić? W filmie polecam też wartościową książkę dotyczącą tej tematyki.